Cremerrata

Door de jaren heen heb ik een uitvoerige glossary opgebouwd. Dingen die niet in de gangbare boekjes terug te vinden zijn. En ook niet gauw op het internet. Maar die wel heel bruikbaar voor u kunnen zijn. Voor die korte dingen waar u niet een dure vertaler voor wilt inschakelen. Voor die ene uitdrukking die maar niet verder dan het puntje van uw tong wil komen. Of voor de vertaling van dat kleine zinnetje tussendoor.

Cremerrata zijn exclusief voor mijn klanten beschikbaar. Vraag me even om de inlogcodes, dan hebt u zo toegang tot deze woordenschat.

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.