A B E I

Ingebrekestelling

Als de IND niet tijdig beslist, kunt u de IND dit laten weten. Dit moet schriftelijk en wordt ook wel ‘in gebreke stellen’ genoemd.